Oppslagstavle for Wessel Parkeringssameie

 • tilgang til garasjeport fra mobil

  Publisert 16. aug. 2021

  Hei,

  Garasjeporten er klargjort til styring fra mobiltelefon. Til deg som ønsker å benytte dette kan du henvende deg til styret (gjennom kontaktfanen) for tildeling av digital nøkkel.

  hilsen styret

 • Skifte av fjærer på garasjeport

  Publisert 08. jun. 2021

  Tid: 10:00 - 14:00, Garasjen

  Hei,

  Fjærene på garasjeporten har passert antall anbefalte sykluser. De skal derfor skiftes for å unngå et eventuelt sammenbrudd som ville medført uforutsigbar nedetid og en uforholdsmessig kostbar reparasjon.

  Tidspunkt for dette planlagte vedlikeholdet er satt til mandag 14. juni 2021, fra klokka 10:00 til 14:00. I dette tidsommet vil passasje gjennom garasjeport ikke være mulig.

  Ta kontakt med styret ved spørsmål.

  Mvh

  Styret

 • Tilbud om oppsett av ladestasjon for el-bil

  Publisert 23. apr. 2021

  Hei,

  Sameiet har etter en søknadsprosess hos Oslo Kommune (klimaetaten) fått tilsagn om dekning av 20% av investeringskostnadene forbundet med den tidligere omtalte oppgraderingen av infrastruktur for el-bil lading. Styret har gjort endelig investeringsbeslutning og dette innebærer at alle sameiere snart vil kunne benytte seg av moderne lading med dynamisk laststyring, ladeeffekt opp til 22kw og skybasert drift (forbruksmåling og betaling).

  For de som ønsker å etablere ladestasjon for el-bil kan de få dette installert samtidig som infrastruktur installeres, som kan gi opphav til kostnadsbesparelser. Sameiere som ikke ønsker dette står selvfølgelig fritt til å installere ladestasjon på hvilket som helst tidspunkt i fremtiden.

  For dere som ønsker å sette opp ladestasjon i denne runden, vennligst ta kontakt med styret (ved Marius Knudssøn) innen 30. april 2021.

  hilsen styret

 • Ordinært sameiermøte 2021

  Publisert 23. apr. 2021

  Fysisk eller digitalt, bestemmes nærmere

  Ordinært sameiermøte er planlagt 2. juni 2021. Frist for innlevering av saker som ønskes behandlet er 10. mai.

  hilsen styret

 • Oppdatering på konflikt med tidligere forretningsfører

  Publisert 19. apr. 2021

  Hei,

  Infoskriv vedrørende pågående konflikt med tidligere forretningsfører er distribuert til sameiere.

  Mvh styret

 • Utleie av parkeringsplasser

  Publisert 19. apr. 2021

  Hei,

  Vi får jevnlig henvendelser med ønske om leie av parkeringsplasser. For tiden er alle sameiets bil/MC-plasser utleid. Hvis dere ønsker å leie ut privat - gi oss beskjed så videreformidler vi kontaktinfo til interesserte leietakere. Pt. er det minst 1 interessert leietaker (vil ha med ladestasjon).

  Hilsen styret

 • Garasjevask 4-5. mai

  Publisert 13. apr. 2021

  Tid: 08:00 - 16:00, Garasjen

  Det er tid for vask av garasjeanlegget. Sameiet har engasjert Vaktmestergruppen til å gjøre en grundig vask av garasjen på "gamlemåten", over to dager. Dato for vårrengjøring er satt til tirsdag 4. mai i kjelleretasje (hovedsakelig Wessel Atrium) og onsdag 5. mai i første etasje (Hovedsakelig Wessel Studio), fra klokken 08:00 til ca 16:00. Vi ber om at alle sørger for å fjerne bilene sine i dette tidsrommet, samt fjerne evt andre gjenstander. Det vil komme påminnelse på SMS søndag 2. mai.

  Hilsen styret.

 • Vask av garasje

  Publisert 04. jan. 2021

  Tid: 08:00 - 17:00, Garasjen

  Kjære alle,

  Godt nyttår! Som omtalt i tidligere skriv har vi ønsket å gjennomføre et prøveprosjekt hvor den tradisjonelle garasjevasken i oktober/november flyttes til vinteren. Vi ønsker å;

  1) bruke "vaske-pengene" mest effektivt - altså i den mest skitne perioden

  2) forhåpentligvis unngå å betale for ekstra kost/vannoppsuging i løpet av vinteren.

  Vi tester en ny leverandør (www.tekniskrenhold.no), som vil benytte ny teknologi i forhold til det vi er vant med fra tidligere. Med betydelig bedre spyle/oppsamlings-effektivitet skal hele garasjeanlegget denne gang vaskes på 1 dag (istedenfor 2), som også kan gi opphav til kostnadsbesparelser på sikt.

  Dato for vintervask er satt til Tirsdag 26. Januar, fra klokken 08:00 til ca 17:00. Vi ber om at alle sørger for å fjerne bilene sine i dette tidsrommet, samt fjerne evt andre gjenstander. Det vil komme en ny påminnelse på SMS søndag 24. januar.

  Hilsen styret.

 • Nye løsninger

  Publisert 02. nov. 2020

  Wessel Parkeringssameie er over på ny forretningsføreravtale med Solibo, og vi tar nå i bruk nettportalen og vårt nye styreverktøy, Lettstyrt.

  All kontakt mellom styret og sameiere/brukere skal nå skje via www.wesselparkering.no - du trenger ikke pålogging!

  Du finner mer nyttig info i lenken nedenfor.

 • bruk av garasjeport/dør

  Publisert 01. nov. 2020

  Hei alle sammen, dette er en liten henstilling til at alle om å bruker døren vedsiden av porten, da unødvendig bruk sliter på motoren.